Vi:s litteraturpris

Mottagaren av Vi:s Litteraturpris tillkännages årligen i början av året. Juryn består för närvarande av Peter Fröberg-Idling (ordf), Torbjörn Elensky, Augustin Erba, Ulrika Knutson, Kholod Saghir och Unn Edberg.

Priset har delats ut varje år sedan 1947 till en skönlitterär författare . Priset ges till författare som utkommit under året och är ”på väg” – det vill säga som har debuterat men givit ut max fem verk för vuxna. Några som tidigt i sitt författarskap fått Vi:s Litteraturpris är Torgny Lindgren, Mikael Niemi, Jonas Hassen Khemiri, Karolina Ramqvist och Sara Stridsberg.

Prissumman är 50 000 kronor.

 

Här är alla pristagare genom åren:

1947: Tage Aurell, Stina Aronsson, Arvid Brenner, Harald Forss

1948: Cora Sandel, Tora Dahl, Bertil Malmberg, Peder Sjögren

1949: Gunnar Ekelöf, Carl-Emil Englund, Sven Rosendahl, Eva Neander

1950: Per E Rundquist, Ulla Isaksson, Lars Englund, Stig Sjödin

1951: Erik Asklund, Elsa Grave, John Karlzén

1952: Walter Ljungquist, Folke Dahlberg, Karl Rune Nordkvist, Åke Holmberg

1953: Arvid Brenner, Bengt Söderberg, AnnMari Falk, Edit Unnerstad, Harald Victorin, Britt G Hallqvist

1954: Lars Ahlin, Eva Hjelm, Hans Peterson, Kai Söderhjelm, Eva Billow, Bertil Almqvist

1955: Lennart Hellsing, Martin Nilsson, Örjan Lindberger, Björn von Rosen, Vilgot Sjöman

1956: Erik Johnson

1957: Birgit Tengroth, Harriet Hjorth, Birger Vikström

1958: Majken Johansson, Lambert Sunesson, Per-Olof Sundman

1959: Karl Rune Nordkvist, Vilgot Sjöman

1960: Annalisa Forssberger, Aksel Lindström, Birger Norman

1961: Zenia Larsson, Sivar Arnér, Emil Hagström

1962: Sven Rosendahl, Olle Svensson, Lars Bäckström

1963/1964: Stipendier + jubileumsgåva från boklotteriet: Sara Lidman, Astrid Lindgren, Stig Sjödin, Kristina Widman, Carl Johan Bernard

1965: Stig Carlson, Sandro Key-Åberg

1966/1967: Werner Aspenström, Folke Isaksson, Ing-Marie Eriksson, Willy Kyrklund, Kent Andersson

1968: Stig Claesson, PC Jersild

1969: Svante Foerster, Göran Palm

1970: Birger Norman, Bengt Martin

1971: Översättarstipendier till: Sonja Bergvall, Hans Björkegren, Britt G Hallqvist, Olof Hoffsten, Karin de Laval

1972: Kerstin Ekman, Margareta Ekström, Ove Allansson

1973: Birgitta Ek, Lennart Frick

1974: Lasse och Lisa Berg, Håkan Boström

1975: Gunnar Harding

1976: Barbro Lindgren, Hans Nestius, Stig Edling

1977: Barbro Backberger, Torgny Karnstedt

1978: Bunny Ragnerstam, Kerstin Strandberg

1979: Eva Ström, Jan Fogelbäck

1980: Gerda Antti

1981: Per Odensten

1982: Torgny Lindgren

1983: Kristina Lugn

1984: Molly Johnson

1985: Staffan Söderblom

1986: Heidi von Born

1987: Nils Aslak Valkeapää

1988: Peter Kihlgård

1989: Kjell Johansson

1990: Vibeke Olsson

1991: Gunilla Linn Persson

1992: Rose Lagercrantz

1993: Tony Samuelsson

1994: Peter Mosskin

1995: Marie Lundquist

1996: Ola Larsmo

1997: Elisabeth Rynell

1998: Zvonimir Popovic

1999: Magnus Carlbring

2000: Mikael Niemi

2001: Ulla-Lena Lundberg

2002: Jerker Virdborg

2003: Astrid Trotzig

2004: Katarina Kieri

2005: Mirja Unge

2006: Jonas Hassen Khemiri

2007: Oline Stig

2008: Jens Liljestrand

2009: Karolina Ramqvist

2010: Sara Stridsberg

2011: Ulf Lindström

2012: Lina Wolff

2013: Susanna Alakoski

2014: Elin Boardy

2015: Staffan Malmberg

2016: Anneli Jordal

2017: Anna Jörgensdotter

2018: Andrea Lundgren

2019: Anna Fock

2020: Sven Olov Karlsson

2021: Andreas Lundberg

2022: Sara Gordon