Taubestipendiet

Evert Taube-stipendiet instiftades 1960 av Tidningen Vi och Evert Taube till skaldens 70-årsdag.

Evert Taube-stipendiet instiftades 1960 av Tidningen Vi och Evert Taube till skaldens 70-årsdag.

Taube var under denna tid en flitig medarbetare i Vi. Han skrev resereportage och betraktelser, och många av hans visor publicerades i tidningen, med noter och allt. Taube-stipendiet ges “för sångbar dikt eller tonsättning av dikter”, enligt Taubes egen formulering, och han gav, föga förvånande, det första stipendiet till sig själv. Flera utmärkelser delas ut i Taubes namn, men detta är den enda där Taube själv varit med vid instiftandet.

Sedan 1990 utdelas stipendiet i samarbete med Taubesällskapet. Stipendiesumman är för närvarande 50 000 kronor.

Taube-stipendiater genom tiderna