Information om Vi media AB:s prenumerationsvillkor och behandling av personuppgifter

Erbjudandet om prenumeration gäller inom Sverige i hushåll som ännu inte prenumererar på tidningen Vi/Vi Läser. Till utlandet tillkommer porto för tidningarna och premier skickas ej. Prenumerationen är tidsbegränsad och vid slutet av perioden skickas ett erbjudande om fortsatt prenumeration. Eventuell premie skickas ca tre veckor efter prenumerationen är betald och alltid till betalaren. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av premie. Paketavisering av premie sker via sms eller e-post, premie skickas ej om inte e-postadress eller mobilnummer anges vid prenumerationsbeställningen.

Du har enligt lag rätt att ångra ditt avtal om prenumeration inom 14 dagar från det att du mottog din första tidning i prenumerationen. Du utövar din ångerrätt genom att meddela Vi Media AB per telefon eller e-post enligt nedan inom tidsfristen. På Konsumentverkets hemsida finns en standardblankett för ångerrätt som du kan använda. För att ha rätt att ångra din prenumeration ska eventuella tidningar och premier du tagit emot skickas tillbaka till Vi Media AB på din bekostnad. Vi Media har rätt att ta ut ett värdeminskningsavdrag, maximalt med tidningens eller premiens värde, om returnerade tidningar eller premier visar sig vara skadade.

Vi Media AB är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Vi Media AB samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig (dina ”personuppgifter”) i samband med att du tecknar medlemskap, prenumeration, anmäler dig till en tävling, resa, evenemang, nyhetsbrev eller om du lämnar dina personuppgifter till oss av annan anledning.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska administrera kundförhållandet, för analys- och statistikändamål, för att förbättra våra produkter och tjänster och för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig genom exempelvis e-post, SMS, telefon eller liknande

Behandlingen av dina personuppgifter för administration av kundförhållandet och för analys- och statistikändamål grundas på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig och tillhandahålla tidningen Vi/Vi Läser.

Behandlingen av dina personuppgifter för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst.

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Vi Media AB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern samt till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning (såsom PressData AB som administrerar vår kunddatabas). Vi Media AB kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Utöver detta kan Vi Media AB enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan.

Dina personuppgifter kan komma att sparas upp till tre år efter det att kundförhållandet med Vi Media AB upphört. Efter att kundförhållandet med Vi Media AB har upphört kan även dina personuppgifter efter en intresseavvägning komma att behandlas för att rikta marknadsföring och erbjudanden till dig avseende tidningsprenumerationer grundat på det tidigare kundförhållandet.

Vi Media AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss per e-post eller per brev till adresserna ovan.

 

Kundtjänst:

Vi Läser: kundservice@vilaser.se
Vi: kundservice@vi.se 

Namn personuppgiftsansvarig: Vi Media AB
Organisationsnummer: 556041-3790
Adress: Box 17043, 104 62 Stockholm
Telefon: 010-7442400
E-post: redax@vi.se