Integritetspolicy

Information om hur Vi media AB behandlar personuppgifter.

Vi Media AB är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Vi Media AB samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig (dina ”personuppgifter”) i samband med att du tecknar medlemskap, prenumeration, anmäler dig till en tävling, resa, evenemang, nyhetsbrev eller om du lämnar dina personuppgifter till oss av annan anledning.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska administrera kundförhållandet, för analys- och statistikändamål, för att förbättra våra produkter och tjänster och för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig genom exempelvis e-post, SMS, telefon eller liknande.

Behandlingen av dina personuppgifter för administration av kundförhållandet och för analys- och statistikändamål grundas på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig och tillhandahålla tidningen Vi/Vi Läser, nyhetsbrev eller annan tjänst som vi inom Vi Media AB har erbjudit dig.

Behandlingen av dina personuppgifter för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst.

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Vi Media AB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern samt till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning (såsom Flowy som administrerar vår kunddatabas). Vi Media AB kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Utöver detta kan Vi Media AB enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan.

Dina personuppgifter kan komma att sparas upp till två år efter det att kundförhållandet med Vi Media AB upphört. Efter att kundförhållandet med Vi Media AB har upphört kan även dina personuppgifter efter en intresseavvägning komma att behandlas för att rikta marknadsföring och erbjudanden till dig avseende tidningsprenumerationer, resor eller andra tjänster som Vi Media AB tillhandahåller grundat på det tidigare kundförhållandet.

Vi Media AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss per e-post eller per brev till adresserna ovan.

 

Kundtjänst

Vi Läser: E-post: vilaser@pressdata.se och tel 08-799 62 60
Tidningen Vi: tidningenvi@pressdata.se och tel 08-799 62 22

Namn personuppgiftsansvarig: Vi Media AB
Organisationsnummer: 556041-3790
Adress: Box 2052, 103 12 Stockholm
Telefon: 010-7442400
E-post: redax@vi-tidningen.se