Vi:s Demokratikväll!

Demokratin hotas. Vad kan vi göra?
En kväll med musik, samtal, läsning, poesi och fakta. Välkommen!

Demokratin utmanas runt om i världen. Fler människor lever i ofria länder än i demokratier. Enligt forskningsinstitutet Freedom House så backar mänskliga rättigheter och yttrandefriheten för trettonde året i rad. I 68 länder gick det bakåt och i 50 länder noterades framsteg.

Internationella undersökningar visar att färre människor tycker det är viktigt att leva i en demokrati. En antidemokratisk syn på medier, kultur och rättsväsende sprider sig även i Sverige. Hot mot förtroendevalda, kulturarbetare och journalister är bara ett tecken på det.

Under Vi:s demokratikväll vill vi lyfta dessa frågor med kulturens hjälp. Vi vill hylla demokratin och diskutera hoten. Vi vill sätta igång tankar, samtal och engagemang.

Kvällen är en del av en redaktionell satsning i Vi:s magasin och digitala kanaler.

Tidningen Vi har en lång historia av att värna demokratiska värden. En humanistisk grundsyn och övertygelsen om alla människors lika värde har gått som en röd tråd genom hela vår över 100-åriga historia. Vi vet hur viktig den fria kulturen är för ett öppet samhälle. Under Demokratikvällen den 19 november låter vi kulturskapare möta företrädare för politik och forskning i ett nytänkande format. Arrangemanget sker på Oscarsteatern i Stockholm.

Medverkar gör:

Emil Jensen, artist

Andreas Norlén, talman

Rojda Sekersöz, regissör och estradpoet  

Jenny Madestam, statsvetare

Elisabeth Åsbrink, författare och journalist

Lo Kauppi, skådespelare och regissör

Unn Edberg, chefredaktör för Vi (programledare)

 

Vår samarbetspartner Unionen:

Unionen har länge drivit demokrati- och mångfaldsfrågor och har bland annat ett stort engagemang i Järvaveckan och Pride. I sin vision pratar Unionen om att skapa ett öppet, respektfullt och kreativt klimat som bejakar jämställdhet, mångfald och tillvaratar kunskaper och erfarenheter från individ, näringsliv och samhälle. Unionen är därför en självklar samarbetspartner för Demokratikvällen.

Boka här!