Så här stärker vi din affär

Den nya digitala världen innebär så många nya möjligheter att kommunicera.

Vi påstår oss veta ganska väl vilken kanal som passar till vilken form av kommunikation. Print fyller ett syfte, sociala medier ett annat, nyhetsbrev ett tredje. Vi tror på att ständigt ompröva för att nå maximal effekt.

Den digitala revolutionen har många fördelar, inte minst för att vi kan mäta effekt i realtid. Om ett sätt att kommunicera inte fungerar går det snabbt att göra om och göra rätt. I print är ledtiderna längre, men om syftet är tydligt med en produkt går det alltid att utvärdera resultatet.

Vi gör regelbundet läsarundersökningar för våra produkter och mäter även på andra sätt. Akademibokhandeln kan se en tydlig effekt på bokförsäljningen i sina butiker när nya numret av Läs! har nått medlemmarna.

Totalt 79 procent av dem som får Rädda Livet svarar i en undersökning att de läser tidningen. Läsarna ger tidningen snittbetyget 5,1 på en 6-gradig skala. 82 procent av läsarna svarar att de vill få information från Cancerfonden via Rädda Livet, skyhögt över alla andra kanaler. Hela 95 procent svarar att de tycker att det är bra att Cancerfonden ger ut en tidning.