Så driver innehållet försäljning

Akademibokhandelns medlemmar vill ha ännu mer läsning.

Vi Media producerar på uppdrag av Akademibokhandeln tidningen Läs! som skickas ut till medlemmar fyra gånger om året och distribueras till Akademibokhandelns butiker.

Den senaste läsarundersökning som har gjorts – i juli 2018 – visar att 97,5 procent av läsarna tycker att tidningen är bra eller mycket bra. 75,4 procent svarar att de planerar att besöka en Akademihandelnbutik inom de närmaste två veckorna. Den kritiken som återkom från de svarande i läsarundersökningen rörde främst en sak: ”Tidningen borde vara tjockare”.

”Med professionalism, känsla för kvalitet och ett stort öra mot omvärlden får vi hjälp av Vi med vår uppskattade kundtidning LÄS. Det är ett givande samarbete som kontinuerligt utvecklas och bidrar till ett stort värde för våra kunder”, säger Cecilia Helsing, marknadschef, Akademibokhandeln.